Tag: bảo quản lò nướng bánh

Cách bảo quản lò nướng bánh

Vị trí đặt lò nướng bánh – Không đặt lò nướng bánh trên hoặc xung quanh các bức tường, ván gỗ, thiết bị nhà bếp và các khu vực tương tự như thế. Lò nướng nên được giữ cách với các vật hay thiết bị dễ cháy. – Vị trí đặt lò nên được thiết […]

Lên trên